Titul: Shower
Autor: Baree
Překladatel: -/-
Žánr: Erotika
Páry: Sam/Jack
Hodnocení: Dospělí
Délka: Krátké
Časová osa: Nezařazeno
Stav: Kompletní
Synopse: Čekání na Tok´ry není tak hrozné, jak se zdá.

__________________________________________________________

„Teda dneska už toho na mě bylo moc! Jedu domů nebo tady umřu…“ Prohlásil unavený Jack v zasedačce po nekonečně dlouhé poradě. „Je mi líto, že vás zklamu plukovníku, ale zůstanete tady.“ Odpověděl mu na to Hammond. Jack na něj hodil nechápavý a umučený pohled. „Očekáváme zprávu od Tok‘rů s informacemi o Goa‘uldské základně na P6X-780. A zítra brzy ráno vyrážíte se svým týmem na její průzkum. Musím vás mít tady.“ Jack si povzdechl při představě nudné noci na základně… Nebyl schopný ani odporovat a věděl, že by to bylo zcela zbytečné. „Ano, pane..“ prohodil a opřel si hlavu do dlaní. „Máte rozchod.“ Oznámil Hammond zbytku usínající SG-1 a odešel do své kanceláře. Daniel se zvedl a s povzdechem odešel. Teal‘c ho následoval. Sam ještě chvilku seděla a pozorovala klimbajícího Jacka. „Pane?“ promluvila na něj potichým a milým hlasem. Jack pomalu zvedl hlavu. Jeho krásné hnědé oči se pootevřeli a hleděli na ni ospalým pohledem. Jack se na ni usmál a Sam mu úsměv vrátila. „Dejte mi vědět až přijdou Tok‘rové…“ zvedl se a odešel. „Ano,  pane…“ pronesla potichu Sam hledící za odcházejícím Jackem.

Jack zašel do svého pokoje a složil se na postel.. „Aaaa… moje záda!“ povzdechl si a uvelebil se na polštářích. „Očekáváme příchod Tok‘rů… a co já s tím! Já je nezval…“ ještě chvíli nadával než se mu únavou zavřeli oči a usnul.
Sam seděla ve své laboratoři a pročítala si hlášení z poslední mise. „O Bože jak mě tohle nebaví!“ „Děje se něco?“ ozvalo se za ní. „Ah… Danieli! Vyděsil jste mě.“ „Omlouvám se. Jen sem šel kolem tak sem se chtěl zeptat jestli si nedáte třeba kafe?“ Pousmál se na Sam. „Děkuju ale teď ne. Půjdu si lehnout a odpočinout si na zítřek.“ Omluvně se na Dannyho usmála. „Nevadí stejně mám v plánu totéž. Tak dobrou noc Sam.“ usmál se a odešel. Sam ještě chvíli něco psala na svém Lap-Topu ale únava ji nakonec taky přemohla. Protáhla se, zívla a položila si hlavu na zkřížené ruce na stůl.

Jack se převalil na bok a probudil se. Kouknul se na hodinky 01:35 „Achjo!“ povzdechl si a pomalu se posadil na posteli. Chvilku se rozkoukával po místnosti a pak vstal a dobelhal se ke dveřím. Šel směrem k šatnám. Chodba byla prázdná a tichá. Všichni kdo zůstali na základně už spali. Prošel kolem laboratoře Carterové a všiml si jak leží zkroucená u počítače a spí. Přišel až k ní. Nedalo mu to a musel se na ni dívat. „Bože je tak nádherná“  pomyslel si. Ležela na hromádce papírů a záře z monitoru ji osvětlovala tvář. Dlouho se na ni vydržel jen tak koukat. Nakonec vypnul počítač a pohladil ji po vlasech. Sam se jenom trochu poposunula a spala dál. V Jackovi vzrůstal boj. Tak moc ji chtěl políbit ale bál se, že se vzbudí. Nakonec se k ní pomalu sklonil a jemně ji políbil na spánek. Byla tak unavená že jí to nevzbudilo jen příjemně vzdychla a na rtech se ji objevil nepatrný usměv. Nevěděl jestli je vzhůru nebo ne ale teď mu to bylo celkem jedno. Znovu ji pohladil ale tentokrát sjel rukou až na její tvář a níž na krk. Sam se pod jeho jemným dotykem začala chvět. Jackovi se to zalíbilo. Naklonil se až k ní a hladil ji po tváři. Sam potichounku zasténala blahem a natočila se víc k jeho dlani ale neotevřela oči. Prsty ji začal jemně přejíždět přes rty. Nakonec už to nevydržel a velmi jemně otřel své rty o její. Podíval se na ni aby zjistil, jestli stále spí. Odtáhl se a díval se na ni jak tam leží se zavřenýma očima a spokojeně se usmívá. „Jsi nádherná.“ zašeptal do ticha přerušovaného jejím zrychleným dýcháním. Opatrně ji vzal do náručí. Sam si opřela hlavu o jeho rameno a obtočila své ruce kolem jeho krku teď už předstírajíc že stále spí. Jemně ji políbil na čelo a vynesl ji z laboratoře. Šel potemnělou chodbou směrem k jejímu pokoji. Její stisk kolem Jackova krku se upevnil a víc se k němu přitulila. Jack se usmál a vešel s ní do jejího pokoje. Zavřel za sebou dveře a pomalu ji položil na postel. Rozsvítil malou lampičku a sedl si vedle ní. Zase se na ni musel dívat. „Je tak sladká když spí.“ nedokázal v tu chvíli na nic myslet jen se na ni dlouze díval. Po chvilce ovšem zase ucítil únavu. Sklonil se nad ni a jemně je políbil na spánek. „Jacku…“ vzdychla Sam potichu a pevně k sobě přitiskla polštář. Jack na ni chvilku překvapeně koukal ale pak se zvedl a se šťastným úsměvem odcházel. Než za sebou zavřel dveře otočil se a zašeptal „Miluju Tě Sam…“ Pak zavřel a odešel.
„Já tebe Taky Jacku“ řekla potichu Sam a otevřela oči. Šťastně se usmála a schoulila se do klubíčka pevně svírajíc polštář.

Jack vešel do šaten. Začal se svlékat, vzal si ručník a šel směrem do sprch. Když procházel okolo Saminy skříňky zastavil se a chvilku koukal na jmenovku: maj. Samantha CARTER. Jemně prsty přejel přes jmenovku a ruku chvilku přidržel na dvířkách, pak se otočil a pokračoval do sprch.

Sam se ještě chvíli tulila k polštáři, ale nakonec vstala a namířila si to rovnou do sprch. Otevřela svou skříňku a sházela ze sebe věci. Popadla ručník a vydala se na pospas horké vodě. Ze zadní sprchy zaslechla šum tekoucí sprchy. „Kdo to může být teď v noci?“ přepadla ji zvědavost a nahnula se směrem k oné sprše. Byl to Jack oddávající se proudu horké vody na jeho znaveném těle. Chvíli stála bez hnutí ale nakonec to nevydržela, sundala si ručník omotaný okolo sebe a vešla do sprch k Jackovi.
Jack byl tak zabraný do kapek vody padajících ne jeho tělo že si ji ani nevšiml. Sam přišla až k němu. Ze zadu mu obtočila ruce okolo pasu a jemně se o něj opřela. Jack se nejprve vyděsil ale hned se uklidnil a pohladil ji po rukou. Sam jen příjemně vzdychla a víc se na něj přitiskla. „Co to děláte majore?“ zeptal se vyzývavě Jack. Sam ho začala líbat po zadech „Ani nevím, pane…“ Její jemné polibky směřovali od ramen ke krku a zase zpátky. Přitom mu rukama přejela na hruď a víc se k němu přitiskla. Jack se začal pod každým jejím polibkem vzrušeně třást. „Ale majore…“ vzdychl. „Šššš… zapomeň na hodnosti Jacku! Chci tě tady a teď…“ potichu řekla a hluboce vydechla jemně ho kousajíc do ramene. Jack už to nevydržel a pomalu se k ní otočil. Chytl ji kolem pasu a přitiskl ji k sobě. Vzrušeně a plni touhy se dívali vzájemně do očí. Pomalu se k ní naklonil a jemně se dotkl svými rty těch jejích. Sam obtočila ruce okolo jeho krku a hladovějíc po jeho rtech si ho přitáhla blíž. Nezahálel a zajmul její rty do vášnivého polibku. Sam zajela prsty do jeho vlhkých vlasů a přitom ho něžně kousala do spodního rtu. „Chci tě Jacku!“ zasténala Sam. Pomalu se od ní odtáhnul. „Sam proč mi to děláš? To nejde…“ zaskuhral Jack a pohladil ji rukou po zádech až k jejím bokům. „Nikdo se to nedozví. Zapomeň na všechno! Jenom teď a tady nic jiného…“ zašeptala třesoucím se hlasem a začala mu laskat ucho. Jack ji pomalu nadzvedl a Sam se pevně obtočila nohama okolo jeho pasu. Přitiskl ji na zeď a jemně jí kousal do krku. Její oči jiskřili touhou a vzrušením když se na něj podívala kousajíc se do spodního rtu. Jack zrychleně dýchal a dlouze a hluboce ji hleděl do očí „Miluju Tě Sam!“ Vzrušeně zasténala při pohledu do jeho čokoládových očí a začala ho vášnivě líbat. Jack ji projel prsty ve vlasech a silněji ji k sobě přitiskl. „Taky Tě miluju…“ zasténala mu do ucha když ji rukama jemně přejížděl přes boky a líbal ji na krku. Jack se usmál a začal ji hladit níž až na vnitřní stranu stehen. Sam začala tělem projíždět rozkoš při jeho jemných dotycích. Žadoníc po jeho ústech se naklonila dopředu a zajmula jeho rty ve spalujícím polibku. Zkřížila nohy za jeho zády upevňujíc její stisk a přitlačila jeho boky blíž k těm svým. Chtíč a touha po něm jí zaplavili celé tělo. „Ah… Jacku…“ Jack pomalu sjel rukou znovu na její stehno a hlouběji. Pomalými krouživými pohyby jí hladil na její zvlhlé jemné kůži. Sam hlasitě zasténala zaklánějíc a opírajíc si hlavu o zeď. Pomalu do ní zasunul nejdřív jeden prst a při tom jí něžně líbal na krku a na rameni. Sam mu zaryla nehty do kůže na jeho zádech a krku silně vydechujíc a sklánějíc hlavu k jeho rameni. Jack potichu zasténal příjemnou bolestí a těžce ji vydechl za krk přidávajíc i druhý prst. Pomalu začal pohybovat rukou dovnitř a zase ven dráždíc při tom palcem její klitoris. Srdce se jí rozbušilo a dech se stával více nepravidelným. Jack jí zrychleně vydechoval za krk a druhou rukou si pohrával s její bradavkou. Oba začali těžce vydechovat jak jim rozkoš proudila celým tělem. Sam už cítila jak se blíží ke sladkému vrcholu. Pomalu sjela rukou po jeho hrudi a pevně uchopila tu jeho, zatlačujíc jí hlouběji a tvrději do ní. Sam sebou škubla když se přenesla přes okraj a horko se jí rozlilo po celém těle. Uvolnila se v Jackově obětí a silně vydechovala. Stisk jejích nohou se uvolnil. Jack jí něžně políbil na čelo a projel prsty ve vlasech. Jemně z ní vytáhnul ruku a líbajíc jí po tváři čekal až se zase vzpamatuje. Sam se zase vracela k sobě a s blaženým úsměvem ho pevně objala. „Úžasné…“ zašeptala mu tiše do ucha. Jack se od ní odtáhnul a zamilovaně se na ni díval. Její oči byli zality láskou a něhou hledíc do jeho tmavých a vášnivých plných touhy. Chvíli se na sebe mlčky dívali. Jejich pohledy řekli vše bez zbytečných, zdlouhavých slov. Naklonil se k ní a zlehounka jí políbil. Sam se znovu ujala rozkoš při pocitu jeho jemných, teplých a sladkých rtů. Rukama mu zajela do vlasů a prohlubujíc polibek se prohnula k jeho hrudi. Jackovi přejel mráz po zádech při pocitu její jemné a horké kůže. Sam cítila jak jeho vzrušení nabývá a provokujíc ho, začala zlehka a pomalu pohybovat boky oproti těm jeho. Odtrhl se od jejích žadonících rtů a postupoval v líbání níž na krk přičemž ji objal oběma rukama okolo pasu a víc se k ní přiblížil. Sam ho začala jemně hladit po krku a níž po hrudi. Zastavila se u jeho bradavek a pomalu si s nima hrála. V Jackovi se rozprostřela rozkoš. Znovu se hladově vrátil k jejím rtům a zuřivě ji začal líbat. Jeho jazyk zkoumal její ústa zevnitř zápasící s jejím. Sam sjela rukama na jeho boky a nohama ho znovu pevně sevřela tlačejíc ho proti ní. Jack zasténal a pevně ji objal. Už to déle nevydržel a pomalu do ní vstoupil. Oba současně těžce vydechli při pocitu toho druhého. Pomalu se začal pohybovat proti jejím bokům. Sam začalo polévat horko a rozkoš jí trhala celým tělem. Tlak jejích nohou na jeho zádech se zvyšoval s její potřebou cítit ho hlouběji v sobě. Jack zrychlil tempo a tvrději přirážel tlačejíc Sam na zeď. Jeho dech se zrychloval a srdce mu bilo na poplach. „Sam…“ zasténal potichu Jack opět zrychlujíc jeho tempo. Sam ještě pevněji utáhla sevření jejích nohou a prohnula se k Jackovi zvedajíc hlavu „Bože Jacku!“ Vzdychajíc ji líbal na krku. Prsty zajela do jeho vlasů a políbila ho na spánku. Oba cítili jak se blíží ke konci a těžce vydechovali sténajíc jméno toho druhého. „Bože…“ zaskuhral Jack těsně před tím, než mu tělem projel pocit blaha při jeho vyvrcholení. Sam ho k sobě pevně přitiskla a společně s ním se přenesla přes okraj. Hluboce vydechl a hlava mu spadla na Samino rameno. Její pevný stisk povolil a oba se nechali unášet rozkoší. Jejich dech se pomalu vracel do normálu když Sam otevřela oči a pohladila Jacka po zádech až ke krku a prsty mu zajela do vlasů. Jack ji pevně objal a přitiskl na sebe. Nebyl schopen ze sebe vydat jedinou hlásku, jen zrychleně a těžce vydechoval lapajíc po dechu. Chvíli tam zůstali jen tak přitisklí na sebe a kapky vody dopadaly na jejich třesoucí se rozpálená těla. Jack pomalu zvedl hlavu a hluboce se díval do jejích safírových očí. Sam mu přejela prsty přes tvář a jemně pohladila jeho horké rty. Usmála se na něj a pomalu ho políbila. Jack se po chvilce odtáhl a pomalu se z ní vysunul. Uvolnila její sevření a opatrně se postavila na zem. Podívala se mu do očí a něžně se na něj usmála. Jack jí úsměv oplatil a jemně ji políbil. „Asi bychom měli radši jít.“ Navrhla nesměle Sam a začala ho líbat na krku. „Asi ano…“ odvětil Jack a znovu ji políbil.

Sam vyšla ze šaten jako první rozhlížejíc se po chodbě. Chodba byla stále prázdná a opuštěná. Otočila se zpátky na Jacka a ještě ho rychle políbila. „Dobrou noc…“ řekla tiše a usmála se na něj. Potom pomalu odešla směrem k jejímu pokoji. Jack opustil šatnu hned po ní. Chvíli ji pozoroval jak odchází. Když zmizela za rohem otočil se a odešel.

Sam za sebou zavřela dveře a s povzdechem si lehla na postel. Na tváři jí zářil radostný úsměv. Dala si ruce za hlavu a její úsměv se ještě víc rozzářil když někdo zaťukal na dveře. „Pojď dál…“ pronesla s úsměvem. Do dveří nakoukla Janet a chvilku ji zaraženě pozorovala. „Ehm… promiň. Chtěla si něco?“ vysoukala ze sebe Sam a nervózně se posadila na postel. „Čekáš někoho?“ pobaveně pronesla Janet a popošla směrem k Sam. „Jenom ti jdu oznámit, že se ohlásili Tok‘rové. Hammond svolal poradu v zasedačce v 6:00.“ „Cože, už? Ale…“ Sam se vyděšeně podívala na hodinky. Bylo 5:35. „Sakra jak dlouho jsme byli v té sprše?“ proběhlo ji hlavou. „Dobře díky.“ Odpověděla s povzdechem. Janet kývla na souhlas „Ještě to musím oznámit plukovníkovi…“ „Já mu to řeknu!“ nadšeně vyjekla Sam. Janet na ni vrhla podezřívavý pohled ale nakonec zase kývla. „Díky. Musím ještě na ošetřovnu.“ Sam vyskočila a skoro vyšťouchala Janet ze dveří a hned se rozběhla směrem k Jackově pokoji. Janet na ni jen nechápavě zírala ale pak se otočila a odešla.

Jack vešel do pokoje. Zabouchl dveře a opřel se o ně. Na tváři měl neustále blažený úsměv. Rozešel se směrem k posteli a s žuchnutím se na ni svalil. Jenom s úlevou zavřel oči a už někdo bouchal na dveře. „Proboha kdo zase otravuje?!“ rozčiloval se v duchu a pomalu vstal. Došoural se ke dveřím a se slovy „No jo, vždyť už jdu!“ pomalu otevřel dveře. Jeho rozčilení okamžitě vyprchalo když před ním stála Sam s ještě vlhkými vlasy. Usmál se na ni. „To sem ti tak chyběl?“ prohodil laškovně. Usměv mu oplatila ale hned zase zvážněla. „To sice ano, ale sem tu kvůli něčemu jinému.“ Jack se na ni tázavě podíval. Sam pokračovala  „Ohlásili se Tok‘rové a Hammond svolal poradu na 6:00.“ Jack se podíval na hodinky. Ukazovaly 5:40. Usmál se  „Říkáš v 6:00? To máme ještě dvacet minut…“ rozhlédl se po chodbě a zatáhnul Sam do pokoje. Zamknul a otočil se směrem k ní. Obtočil ji ruce okolo pasu a hned ji vášnivě políbil.

Mezitím v zasedačce znuděně čekali Danny s Teal‘cem. „Nerad to říkám ale celkem bych bral dovolenou.“ Pronesl Danny do ticha. Teal‘c se na něho podíval a akorát nadzvedl jedno obočí. „No trochu si oddechnout. Už toho začínám mít dost. A potřeboval bych čas na přeložení textu z toho artefaktu na P6C-785.“ obhajoval se ale Teal‘c na něj stále jen zíral. Do toho přišla Janet a za ní Hammond. „Dobré ráno. Můžeme začít?“ Rozhlédl se a tázavě pronesl „Kde je plukovník a Carterová?“ Danny s Teal‘cem jen pokrčili rameny že nevědí. „Sam šla za plukovníkem oznámit mu že je porada. Nevím kde se zdrželi.“ Odpověděla mu Janet a taky pokrčila rameny. V tom přišli do zasedačky. Hammond se na ně káravě podíval. „Omlouvám se pane.“ Pronesli oba současně a sedli si. „Dobrá tak začneme.“ Oba se na sebe s úlevou podívali. „Dostali jsme zprávu od Tok‘rů. Na P6X-780 byla zjištěna tajná Goa‘uldská základna a s největší pravděpodobností patří Anubisovi. Tok‘rům se podařilo na ni proniknout a mají mezi Anubisovými jaffy několik špehů. Právě teď se tam ovšem shromažďuje naquadah a základna je přísně střežená. Proto odvolávám dnešní naplánovanou misi do té doby, než se to tam uklidní.“ Celá SG-1 si oddechla. Všichni už se viděli jak tráví víkend v klidu na základně. „A protože není v nejbližším období naplánovaná žádná jiná mise máte všichni volno.“ Jack zvedl hlavu a podíval se na Sam. V očích mu začalo jiskřit při pomyšlení že dovolenou stráví s ní. Nenápadně se na ni usmál. Sam mu úsměv oplatila. „Děkuju pane. Myslím že si musíme všichni odpočnout.“ Otočil se na Hammonda a hned zase na Sam. „Všichni si pořádně odpočinete. A to je rozkaz. Majore vy taky.“ Otočil se Hammond na Sam. „Jistě pane.“ Souhlasila a znovu se usmála na Jacka. „Dobře. Rozchod.“ Všichni se zvedli  začali pomalu odcházet. Jack chytil odcházející Sam za ruku a zastavil ji. Ostatní pokračovali a když byli už daleko na chodbě, Sam se Jackovi vrhla okolo krku a políbila ho. „Dovolená jako na zavolanou.“ Usmál se Jack když se od sebe odtrhli a chytil ji okolo pasu. Sam se usmála „To ano. Máte něco v plánu pane?“ zeptala se vyzývavě. „No, asi pojedu na chatu. Ticho, klid, jezero bez ryb…“ Usmál se na ni „Nechtěla byste jet se mnou majore?“ Sam mu zajela prsty do vlasů a přitáhla si ho k jejím rtům. Jemně a dlouze ho políbila „Ráda pane…“ radostně se usmál, přitiskl ji na sebe a zajmul její rty do vášnivého polibku.

The End … J