„Pete Shanahan?“ zeptali se Jack a Sam, oba šokovaní.

„Jo,“ odpověděl jim Charlie. „Vnikl k nám do domu i v tu noc, co zaútočili goa´uldi a udělal něco podobného.“

Jack se podíval na Sam. „Mohl by projít po Charliem kvantovým zrcadlem?“

„Je to možné. Ale jak by se potom dostal z komplexu brány?“

Jack zvedl telefon a vyťukal číslo do SGC. „Waltre, tady O´Neill. Prošel ještě někdo po mém synovi zrcadlem?“

Sam se dívala na Jacka s obavami, bylo vidět, jak v něm narůstá vztek. „A nemyslel jste si, že je to natolik důležité, abyste mi to sdělil? Sakra, Waltere! Zkusil mi unést dceru!“

Potom Jack chvíli poslouchal než řekl: „S vámi si to vyřídím později.“ A praštil s telefonem.

„Jacku?“

„Podle všeho, Shanahan prošel zrcadlem asi před týdnem.  Takže to zatracené zrcadlo zničím,“ řekl Jack rezolutně.

„Proč nám nikdo nic neřekl?“ zeptala se Sam a bylo jasné, že má strach.

„Protože jsme byli u Thora. Walter nám nechal vzkaz na záznamníku,“ odpověděl Jack a objal ji. Zlehka ji políbil. „Běž za Jenny. Nechci, aby viděla ten nepořádek. My to s Charliem uklidíme.“

„Možná bychom měli zavolat policii, tati,“ řekl Charlie.

„A co jim asi tak řeknu? Že další Pete Shanahan z alternativní reality se rozhodl, že mi ze života udělá peklo?“ obořil se na něho Jack. Po tomhle Charlie vypadal jak zmoklá slepice.

„Promiň, Charlie. Pojď sem.“ A jak Sam tak i Jack otevřeli svou náruč a Charlie to s potěšením přijal.

„A co se stalo tomu druhému Petovi?“ zeptal se Charlie.

„Poslal jsem ho na jednu, Ba´alem ovládanou planetu, protože se pokusil unést tvou sestru,“ řekl mu Jack. „A spolu s ním i Roberta Kinseyho a Kerry Johnson.“

„Presidenta Kinseyho?“

„Presidenta? Ne, tady ne, tady to byl ex- vicepresident,“ řekla Sam.

„Mami? Mám žízeň,“ ozvalo se za nimi ospale.

Sam se otočila a vzala svou dceru do náruče. „Dám ti trochu vody,“ řekla jí a snažila se, aby Jenny neviděla ten hrozný nepořádek v obývacím pokoji.

Charlie se díval na něco za oknem. „Tati… je venku,“ řekl potichu.

Jack se rychle podíval ven a viděl Peta sedět v autě. „Vezmi Seana jdi s ním k Jenny do pokoje,“ řekl a šel rychle do kuchyně.

„Sam.“

„Hmm?“ Sam měla Jenny posazenou na desce kuchyňské linky a držela jí hrníček, aby se mohla napít.

„Je pořád venku.“

Sam sebou trhla a málem shodila Jenny dolů. Ta začala plakat. Sam ji vzala a pevně ji držela. A něco jí šeptala, aby ji uklidnila. Jack je obě dvě objal.

„Běžte s Jenny do jejího pokoje. Charlie už tam je i se Seanem,“ zašeptal Jack.

„A co ty?“ zeptala se Sam s obavami.

„Já to zvládnu. Zavolám Danielovi a Teal´covi, aby mi pomohli, se o toho bastarda jednou provždy postarat.“

Zlehka políbil Sam a pohladil Jenny, teď už zase spící, po vlasech.

„Běž. Chci, aby jste byli mimo dosah střel….kdyby k tomu došlo.“

Sam jen přikývla, hrdlo měla stažené úzkostí. Ještě jednou Jacka políbila a pomalu šla do pokoje jejich dcery. Charlie seděl na podlaze a držel spícího Seana. Sam se posadila vedle něho. Bylo lepší sedět na podlaze, kdyby k něčemu neočekávanému došlo.

Jack počkal, dokud si nebyl jistý, že Sam a Jenny jsou v bezpečí. Vzal svůj zakniaktel a potichu se přesunul k zadním dveřím. Slyšel, jak Pete zabouchnul dveře od auta a  sledoval ho, jak jde ke vstupním dveřím. Viděl, že Pete má zbraň.

Čekal, dokud Shanahan nebyl až u dveří a teprve potom se pohnul.

Byl skoro za ním, když se Pete snažil násilím otevřít dveře.

„Někoho hledáš?“ zeptal se ho Jack.

Pete sebou trhnul a namířil na Jacka svou zbraň. „Ty jsi mi ji ukradl!“ zakřičel na ně.

Jack ho střelil zakniaktelem a Pete se sesul v bezvědomí k zemi.

Jack ho vtáhl do domu a svázal ho.

Zvedl telefon a volal Danielovi. „Haló,“ slyšel Danielův ospalý hlas.

„Danieli, tady Jack. Poslouchej. Pete Shanahan prošel asi před týdnem do naší reality kvantovým zrcadlem a teď se ukázal u našeho domu. Momentálně je v bezvědomí a je svázaný. Vezmi Teal´ca a přijeďte sem a vezměte Simbu s sebou.“

„Budeme tam asi za dvacet minut,“ řekl teď už úplně probuzený Daniel.

Jack položil telefon a šel k Jenny do pokoje. „Sam?“ zavolal přes dveře, aby ji ujistil, že je to on a ne Pete. Dveře se otevřely a za nimi stála Sam s Jenny v náruči. „Co se stalo?“

„Je v bezvědomí,“ řekl jí Jack  a objal ji. „Vystřelil jsem na něho ze zakniaktelu.“

„A co Daniel a Teal´c?“

„Už jsou na cestě. Charlie, jsi v pořádku?“

„Ano, tati. Nám se Seanem je fajn,“ odpověděl mu Charlie a přešel k Sam.

„Polož ho a půjdeme poklidit ten nepořádek v pokoji, než se tady ti dva objeví,“ řekl Jack. Podíval se na Sam a viděl, že v jejích očích strach. „Počkej tady, než to uklidíme.“

Sam přikývla a zlehka ho políbila. „Je svázaný, nemůže nikomu ublížit.“ Políbil ji a vedl Charlieho do pokoje.

Asi za čtvrt hodiny se pro Sam vrátil. „Tak pojď,“ řekl jí, vzal ji za ruku a šli do obývacího pokoje. S Charliem to tady uklidili, jak jen to bylo možné.

Dali fotografie zpátky na poličku, knihy na poličky atd.

 Sam viděla, že Pete je stále v bezvědomí a že je přivázaný k jedné z kuchyňských židlí. Posadila se na pohovku a Jack ji dal ruku kolem ramen. Charlie se posadil do křesla. Dal si hlavu do dlaní a celý se třásl.

„Charlie, co se ti stalo?“ zeptala se ho Sam.

„Je to moje chyba,“ řekl roztřeseně.

„Jak by to mohla být tvoje chyba?“

„Kdybych sem nepřišel skrz to zrcadlo, tak by o tom nevěděl. Dovedl jsem ho sem.“

„Pojď sem, Charlie,“ řekl mu Jack.

Charlie vstal a klopýtal ke svým rodičům. Jack ho posadil mezi sebe a Sam. A Charlie začal vzlykat, jak se jeho bolest zvětšovala.

„To není tvoje chyba. Podle všeho je tenhle chlapík pitomec v každé realitě. Ale tohle je naposledy, kdy by mohl někomu ublížit,“ řekl Jack a hladil Charlieho po hlavě.

Jenny otevřela oči a přelezla si na jeho klín. „Charlie?“

„Ššš…spinkej Jenny. Už je mi fajn,“ řekl jí Charlie a zlehka ji hladil po zádech.

Jenny však uviděla Peta. „NE!“ křičela a snažila se dostat od Charlieho pryč.

Jack si ji od něho vzal a pevně ji držel. „NE!“ zakřičela znovu. „On mi ublíží!“

„Ne, zlato. On už ti neublíží. Nedovolím mu to,“ řekl jí Jack a houpal ji sem a tam, aby ji uklidnil.

Až zaklepání na dveře přerušilo ticho, které v pokoji nastalo. Charlie šel otevřít a pustil dovnitř Daniela a Teal´ca.

„Co se stalo, O´Neille?“ zeptal se Teal´c, když slyšel, jak Jenny pláče.

Jack jen hlavou pokynul směrem ke kuchyňské židli, ke které byl přivázán  Pete a objal Sam volnou rukou. Pete se právě probouzel. „Co se…“
Jenny byla úplně vyděšená. Když byl v bezvědomí, tak se ho bála. Ale teď byla strachy bez sebe. Zabořila hlavu Jackovi do jeho košile a začala nekontrolovatelně vzlykat.

„Ta..ta..tati!“

„Ššš, zlato. On už ti neublíží. Slibuju,“ řekl jí Jack a stále ji kolébal.

„Sakra, co se to tady děje?“ dožadoval se Pete vysvětlení. „Proč jsi mě uvázal?“

„Ty sem nepatříš, Pete Shanahane,“ řekl mu Teal´c.

„Přišel jsem si pro Sam. Je moje. Vždycky byla,“ řekl Pete a v očích měl šílený výraz.

„Nikdy jsem tvoje nebyla,“ řekla mu Sam. „Vždycky jsem patřila Jackovi.“

„Ten hajzl tě proti mně poštval,“ řekl Pete a podíval se na plačící Jenny v Jackově náruči.

„A kdyby nebylo jí, byla by jsi moje!“

„Sam, vezmi Jenny a Charlieho do Seanova pokoje. My tři si musíme tady s detektivem o něčem promluvit,“ řekl Jack.

Sundal ruce své dcery ze své košile a podal ji Sam. „Mami!“

„Šš, zlato. Jsem tady,“ řekla Sam a vedla Charlieho pryč z pokoje.

Když se jim ztratili z očí, Jack zvedl Peta a prohodil ho dveřmi.

„O´Neille, co máš v plánu?“ zeptal se Teal´c.

„Jacku?“

„Je to mrtvý muž,“ řekl Jack. „Stal se jím v okamžiku, kdy prošel zrcadlem.“

„Jacku, běž zpátky do domu ke své rodině. Nechej nás to vyřešit.“

„Danieli….“ začal Jack.

„Jacku, poslouchej mě. Říkal jsi, že schopnosti Jenny rostou. Přece nechceš, aby tohle musela odstranit ze  tvé mysli. Dej mi zakniaktel  a my to vyřídíme.“

Jack slyšel v Danielově hlase tvrdost a na Teal´cově obličeji viděl vztek. Věděl, co chtějí udělat..dva výstřely zabíjí …a potom třetí, a nic tu nezůstane.

Jen přikývl. Otočil se a vracel se do domu. „O´Neille, vrať se!“ křičel na něj Pete. „Ještě jsme spolu neskončili!“

 Otočil se právě, když Teal¨c střelil Peta zakniaktelem  a ten opět upadl do bezvědomí.

A když se vracel zpátky do domu, slyšel ještě další dva výstřely.

 

Takže konec...je to konečně za nimi. Došel do pokoje svého syna a vzal od Sam třesoucí se Jenny.

„Jacku?“

„Už je po všem. je po všem. Pete je pryč,“ řekl Jack, hlas se třásl, jak ho ovládaly jeho emoce.

„Co jsi tati udělal?“ zeptal se Charlie.

„Neudělal jsem nic.“

„To Daniel Jackson a já jsem to udělali,“ řekl Teal¨c. „Pete Shanahan už nikdy nikoho nebude obtěžovat.“

„A co jsi udělal?“ zeptal se opět Charlie.

„Neměj obavy, mladý O´ Neille. Jak už jsem řekl, on už nikoho obtěžovat nebude.“

A tón jeho hlasu dával jasně najevo, že tím pro něho konverzace skončila. Otočil se k Jackovi. „My teď už půjdeme,“ řekl. „Dobrou noc.“

Naklonil se a k překvapení všech, dal Jenny, která ležela Jackovi  na hrudníku, pusu na čelo. „Dobrou noc, děťátko.“

„Dobrou strejdo Teal´cu,“ řekla mu Jenny a zívla.

Daniel následoval Teal´cův příklad a dal Jenny taky pusu. „Dobrou, zlatíčko.“

„Dobrou, strejdo Danny,“ řekla ještě než zavřela oči.

Charlie svým rodičům taky popřál dobrou noc, stejně tak Jenny a Seanovi a otočil se k odchodu. Věděl, že se dnes v noci asi moc nevyspí, ale bylo mu jasné, že Sam a Jack by chtěli strávit s Jenny alespoň chvilku o samotě než jí dají do postele.

Sam položila Seana do jeho postýlky. Vzali Jenny do jejího pokoje a když jí ji Jack podal, posadila se s ní do houpacího křesla.

„Řekneš mi teď, co se tam venku stalo?“ zeptala se ho.

„No, střelili ho zakniaktelem. Poprvé, když jsem byl ještě venku a potom, když jsem se vrátil dovnitř, slyšel jsem ještě další dva výstřely,“ řekl jí Jack, seděl na posteli a sledoval Sam, která houpala Jenny.

Sam jen prudce vydechla. Věděla, že ona by byla tohle schopná udělat, stejně jako Jack. Ale, ž by tohle udělali Daniel s Teal´cem, aby ochránili jejich dceru, tak to si nemyslela. A byla ráda, že to nebyl Jack, kdo stiskl spoušť.

„A ... proč oni?“

„Nechtěli, aby mi tohle musela Jenny dostat z hlavy. Všechny ty nepříjemné vzpomínky dostala pryč, ale tohle by pro ni mohlo být velice...velice těžké, kdyby se o tom dozvěděla z mých myšlenek.

„Aha,“ bylo jediné, co na to byla Sam schopná odpovědět.

Podívala se na jejich spící dceru a jen Jackovi přikývla.  Dala Jenny pusu na čelo a nechala Jacka, aby si ji vzal.

„Moc tě miluju, ty můj andílku,“ zašeptal Jack Jenny do ucha.

Položil ji do postele, dal vedle ní jejího medvídka a zakryl ji až po bradu. dal jí pusu na čelo a usmál se, když Jenny ve spánku pokrčila nos. Sam se k ní naklonila a dala jí taky pusu na čelo a potom jí zašeptala: „Miluju tě, ty moje holčičko.“

Jack vzal Sam za ruku a vedl ji do jejich ložnice.

„Chceš jít nejprve do sprchy, než půjdeme spát?“ zeptal se jí.

„Ano,“ odpověděla a vytahovala si z prádelníku tričko a šortky. Totéž dělal i Jack.

Vešli do koupelny a zatímco se Sam svlékala, Jack napouštěl vodu do vany.

„Myslela jsem, že si dáme jen sprchu,ů řekla mu Sam.

„Potřebujeme se oba trochu uvolnit,“ řekl jí na o Jack. „A není nic lepšího než horká koupel „

Jack  zapnul rádio, koupelnou se rozezněla píseň od Bon Jovi  All About Loving You

a potom vklouzl za Sam do vany a posadil se za ni.

Sam mu ležela v náruči a Jack ji začal umývat, jemně jí masážoval ramena, krk a prsa a přitom jí tiše zpíval slova písničky, kterou hráli v rádiu.

 

Sam si uvědomila, že i jeho druhá ruka začala zkoumat její tělo. Jemně jí tiskl  bradavky a mazlil se s nimi, dokud se neproměnily ve dva  pevné vrcholky.

 

Za chvíli Jack jednu svou ruku přesunul přes její břicho dolů až k Venušinu pahorku a zřetelně cítil, jak se její břišní svaly chvějí. A když se jedením prstem dotkl jejího klitorisu a začal přes něj přejíždět, zasténala mu Sam do úst.

„Jacku,“ zalapala po dechu.

„Ššš, kotě,“ zašeptal, zrychlil a vsunul jí dovnitř dva prsty. A když Sam zatlačila svými boky proti jeho ruce, cítila jeho erekci, jeho penis byl tvrdý a nedočkavý.

„Jacku….prosím,“ prosila ho.

Jack jí přejel svými rty podél krku  a zašeptal: „Chci, aby ses poddala své touze.“

A jakoby jí tím dal své svolení, Sam se mu poddala. Slyšel své jméno, které přitom vykřikla. Stále pohyboval svými prsty, své tempo zpomaloval s tím, jak se její mysl postupně vracela z jakoby jiné dimenze, do které ji přivedl její vlastní orgasmus.

Jack  zvedl její chvějící se tělo a jemně ji začal umývat vlasy a přitom ji do ucha zašeptal: „Miluju tě.“

Sam otevřela oči a její nádherně modré se setkaly s jeho čokoládovýma.

„A já miluju tebe, Jacku.“

Zvedl ji a přenesl ji do jejich ložnice. Jejich oblečení zůstalo bez povšimnutí ležet na podlaze koupelny. Líbal ji a jemně kousal na všech erotogenních místech.

Sam pocítila, že všechny její nervy se opět probudily k životu, když Jack pronikl do jejího nitra.

„Bože!“ vykřikla, když se Jack začal pohybovat. Každý jeho pohyb byl tvrdší než ten předchozí.

Sklonil se nad ni a vzal jednu její bradavku do svých úst, sál a jemně ji kousal…aniž by změnil svoje tempo. Sam mu přejížděla konečky prstů po zádech a cítila, jak mu po těle běhá mráz.

Jack se od jejích prsou přesunul zpět ke krku.

„Jacku,“ zasténala a zatahala za jeho boky, aby ho zkusila přinutit k rychlejším pohybům.

„Pomalu, Sam. Pomalu,“ zasténal a každé slovo podpořil svým pomalým pohybem.

Sam si byla jistá, že tohle jeho tempo ji přivede k šílenství. Pohyboval se tak pomalu, že cítila každý centimetr jeho penisu. Začala se pod ním vrtět.

„Jacku…prosím,“ žadonila. „Pomoz mi.“ Byla blízko, ale vypadalo to, že jí Jack zatím tohle potěšení nechce dopřát.

Najednou jeho ruka vklouzla mezi jejich těla a začal jí přejíždět přes klitoris ve stejném tempu, v jakém se pohyboval.

„Anóóó…“. Sam cítila obrovskou sílu přicházejícího orgasmu.

„Ano, Jacku! Tvrdě!“

Opřel si její nohy o svá ramena a tak si ji zcela otevřel. A začal se pohybovat tvrdě a rychleji. Během minuty je oba poslal přes okraj.

Vyčerpáním se zhroutil na Sam. Jeho tělo se celé chvělo. Sam ho pevně držela a její vnitřní svaly stále působily na jeho postupně se zmenšující erekci.

Po několika minutách se Jack přetočil na záda, ale stále zůstával uvnitř jejího těla, a Sam si položil na svůj hrudník.

Měla hlavu položenou v místě, kdy jasně slyšela, jak mu divoce tluče srdce.

A teď si vzpomněla na něco, na co už myslela, když se koupali.

„Jacku?“

„Hmm?“ Pomalu ji zajel prsty do vlasů a pokračoval dál dolů po zádech.

„Proč se to všechno stalo?“

Pocítila, jak se jeho tělo napjalo a podívala se na něj. Jack zavřel oči a i jeho ruka se přestala pohybovat.

„Mohl jsem tě a Jenny dnes večer ztratit. Nešlo mu o Seana nebo Charlieho. Ale chtěl tebe a Jenny,“ řekl  potichu.

„Ale už je to pryč. Už tady není. Už nemůže nikomu z nás znovu ublížit,“ řekla mu Sam a pohladila ho po čele.

„Já vím, ale….“

„Ale co?“

„Co kdybychom byli doma, když sem přišel poprvé? Co kdybychom spali?“

„Jacku… nikdo se k tobě nemůže dostat tak blízko. Věř mi…vím, o čem mluvím. Máš přece trénink u speciálních jednotek. A to se jen tak nezapomíná.“

„Já vím, zlato. Ale jenom jsem prostě…“

Sam mu položila prst na jeho rty. „Ššš…já vím.“ A zlehka ho políbila.

„Nevím, co bych bez tebe a dětí dělal, Sam,“ a pohladil ji po tváři.

„Pravděpodobně by jsi byl teď v domově důchodců,“ řekla mu Sam s úsměvem.

„To ne….byl bych v Minnesotě, žádné ryby tam nejsou a neměl bych co dělat,“ odpověděl ji a taky se usmál.

„Miluju tě, Jacku. Vždycky jsem tě milovala. A vždycky budu.“

„A já miluju tebe, zlato,“ zlehka ji políbil a zavřel oči.

 

Sam se usmála a sledovala, jak se rytmus jeho dechu změnil, když pomalu usínal.

Položila si hlavu na jeho hrudník, naslouchala jeho silnému a pravidelnému tlukotu srdce.

A během chvilky také ona usnula. A zdálo se jí o muži, kterého ve spánku objímala, a o jejich společném životě.

 

 

………………….POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ……………..